Privacy statement

Soa Aids Nederland (“wij”) hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de privacywetgeving. In deze privacy policy lees je hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie die direct over een persoon gaat, of naar deze persoon te herleiden is. Bij het gebruik van het online aanbod van Man tot Man (Mantotman.nl, Afspraakhbv.nl en Mantotmantestlab.nl) kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Jouw telefoonnummer en e-mail adres;
  • Jouw geboortedatum;
  • Jouw deelname aan onze activiteiten, informatieverzoeken en klachten aan ons;

Als je gebruik maakt van de adviesmodules op Mantotman.nl (zie Sekswijzer) ga je ermee akkoord dat wij informatie over je gezondheid en seksuele gedrag verwerken. Deze informatie kunnen wij niet naar jou persoonlijk te herleiden.

Man tot Man Testlab

Op Mantotmantestlab.nl vul je persoonsgegevens in en informatie over je gezondheid en seksuele gedrag. Deze gegevens zijn wel naar jou persoonlijk te herleiden. Als je gebruik maakt van Testlab, geef je de GGD toestemming om je gegevens te verwerken. Lees meer over je privacy als je gebruik maakt van Testlab en de verwerking van je gegevens door de GGD. 

Agendamodule hepatitis B vaccinatie (RIVM)

Als je gebruik maakt van de agendamodule voor hepatitis B-vaccinatie van het RIVM op Mantotman.nl (Afspraakhbv.nl), geef je toestemming aan het RIVM en de betreffende GGD om je persoonsgegevens te verwerken. Dit doen zij volgens de wettelijke verplichtingen om je privacy te beschermen.

Doeleinden

De bovenstaande persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • De uitvoering of toepassing van wetten en zelfregulering;
  • Het behandelen van geschillen en het (doen) uitoefenen van controle;
  • Het verwerken van gegevens ten behoeve van management-informatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algemene strategie

Grondslag

Wij verwerken jouw persoonsgegevens altijd op grond van wettelijke grondslagen. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigd belangen. Onze gerechtvaardigde belangen omvatten het kunnen uitvoeren van de bovenstaande doeleinden. De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij jij partij bent. Wij verwerken jouw bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw gezondheid of seksueel gedrag, alleen indien jij daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Ontvangers

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met medewerkers vanSoa Aids Nederland voor zover ze de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie en met derden (bewerkers), zoals partijen die onze websites hosten, ondersteunen en correct laten functioneren. 

Wij geven jouw persoonsgegevens nooit door voor commerciële doeleinden. Wij geven jouw persoonsgegevens nooit door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Derde partijen die namens ons jouw persoonsgegevens verwerken doen dat altijd uitsluitend volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht je persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen.

Beveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Met dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken sluiten we overeenkomsten waarin wij hen verplichten om deze maatregelen ook te treffen.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking.

Recht op inzage, correctie en verzet

Je kunt altijd inzage vragen in jouw gegevens of deze laten corrigeren. Heb je bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens of wil je niet langer informatie ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken dan kun je een klacht indienen bij onze klachtencoördinator (zie onderaan) en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Onze websites gebruiken cookies om informatie te verzamelen over jouw websitebezoek. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer wordt opgeslagen wanneer je deze website bezoekt.  Je kunt meer lezen over de cookies die wij gebruiken en hoe je zelf cookies kunt uitschakelen in onze cookie policy.

Vragen, feedback en klachten

Jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacy policy zijn welkom. Hiervoor kun je bellen naar (+31)(0)20 6262669 of een e-mail sturen naar mantotman@soaaids.nl.

Wij beschikken ook over een klachtenprocedure. Klachten kunnen worden ingediend bij onze klachtencoördinator:
drs. Martin van Oostrom (mvanoostrom@aidsfonds.nl, 020 – 8511758).

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen en raden je aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Deze privacy policy is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Soa Aids Nederland is een merk van Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids Nederland gevestigd Keizersgracht 392, 1016 GB, in Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41207989.

Vond je de informatie die je zocht?

Met je feedback gaan we deze pagina verbeteren.

Is de informatie makkelijk te begrijpen?

Met je feedback gaan we deze pagina verbeteren.

Vind je de inhoud aansprekend?

Met je feedback gaan we deze pagina verbeteren.